PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

Paraiškos renkamos 03.01 - 05.02

Parama
PIENININKYSTĖS
ūkiams

Parama MĖSINĖS
GALVIJININKYSTĖS,
KIAULININKYSTĖS,
PAUKŠTININKYSTĖS
ūkiams

Parama SODININKYSTĖS,
DARŽININKYSTĖS ir kt.
AUGALININKYSTĖS
ūkiams

Remiami sektoriai

 • pieninė galvijininkystė;
 • mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, kiaulininkystę, paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kiti gyvulininkystės sektoriai;
 • sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė;
 • kiti augalininkystės sektoriai.

Paramos suma vienam projektui

Investicinės paramos dydis nuo 300 000 iki 600 000 Eur (jei statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 75 proc. projekto vertės)

Lengvatinės paskolos dydis iki 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas, proc.

Paramos intensyvumas nuo 40 proc. iki 50 proc.

 • +20 proc. jauniesiems ūkininkams
 • +20 proc. ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
 • +20 proc. pripažintiems ž. ū. kooperatyvams

(maksimalus galimas paramos intensyvumas iki 70 proc.)

Kas gali pretenduoti į paramą?

 • Paraišką teikia fizinis ar juridinis asmuo, įregistravęs valdą (fizinis asmuo dar ir ūkininko ūkį), ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdantis ž. ū. veiklą ir iš jos gaunantis pajamų;
 • VED 2023-01-01 yra didesnis kaip 8000 Eur.

Finansuojamos išlaidos

 • Statybos ir pastatų remontas;
 • Įrangos įsigijimas;
 • žemės ūkio technikos įsigijimas.

Nefinansuojamos išlaidos

 • Žemės ūkio technika ir įranga, išskyrus purkštuvus ir trąšų barstytuvus susijusius su tiksliuoju ūkininkavimu (netaikoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriams);
 • Tiesioginės ir juostinės sėjamosios;
 • Traktoriai;

Projektų atrankos balai nustatomi atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos sektorių į kurį investuoja pareiškėjas. Norėdami tiksliai įvertinti savo galimybes pasinaudoti parama ar atsakyti į rūpimus klausimus, kviečiame konsultuotis su ekonomines paslaugas teikiančiais konsultantais.

Gegužės mėnesį startuosiančios paramos priemonės:

Nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Nuo 2023 m. gegužės 8 d. iki liepos 7 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“.

Turite klausimų? Susisiekite!